Meie missioon:

  • Edendada psühhedeeliateadust ja -haridust Eestis.
  • Tasakaalustatult tutvustada psühhedeeliapõhiseid ravimeetodeid ja vaimsuse vorme.
  • Teadvustada ohutust, vastutustundlikkust ja eetikat psühhedeelikumide kasutamisel.

Mida me teeme:

  • Jagame teaduspõhist teavet ja toetame teadusuuringuid. 
  • Korraldame sündmusi ja kohtumisi.
  • Teeme koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega.
  • Vähendame väärarvamusi psühhedeelikumide kohta ja nende kasutajate diskrimineerimist.
  • Toetame psühhedeelikumide kasutuse mõistlikku ja tõenduspõhist reguleerimist.

Mida me ei tee:

  • Ei soovita ega propageeri psühhedeelikumide kasutamist.
  • Ei soovita, vahenda ega reklaami psühhedeelseid aineid ega nendega seotud teenuseid.


Psühhedeeliateaduse Ühing MTÜ

Registrikood: 80555290

Pangaarve EE491010220275221222

Aadress: Aardla 120-61, 50415 Tartu, Eesti, EU

Telefon: +372 5347 9985

E-mail: psyhhedeelia@gmail.com