Psühhedeelikumid ja vaimne tervis vanemas eas

USA teadlased uurisid vanemaealiste inimeste psühhedeelikumide kasutamise seost vaimsete võimete ja vaimse tervisega. Uuriti 2503 inimest vanuses 42-92 aastat, neist 205 olid viimase 12 kuu jooksul psühhedeelikume kasutanud. Leiti, et psühhedeelikume kasutanud inimestel olid paremad vaimsed võimed ja vähem depressiooni. Psühhedeelikumide kasutuse seost mäluga ei leitud. Uuringu tulemused vajavad edasist kinnitust, sest uuringu meetodis on küsitavusi.

Originaalartikkel
Fearn K, Bhattacharyya KK. Is Use of Psychedelic Drugs a Risk or Protective Factor for Late-Life Cognitive Decline? Gerontology and Geriatric Medicine. 2024;10. doi:10.1177/23337214241250108
-------------------------------------------------------------------
Loe lisaks

Karl Kristjan Kaup: Mis on psühhedeelikumid?   

Psühhedeelikumid on ained, mis mõjutavad inimese taju, mõtlemist ja emotsioone paljudel erinevatel viisidel. Psühhedeelikumidega saadava kogemuse sisu ja tugevus sõltub konkreetsest kasutajast, ainest, doosist, manustamisviisist, eelhäälestusest, eelnevatest kogemustest ja keskkonnast. Kogemuse sisu on üpris ettearvamatu, eriti suurema doosi korral. Muutuda võivad mõtlemine, taju, meeleolu, kehaline enesetunne (vt lähemalt ‘psühhedeelikumide akuutne psühholoogiline mõju’) – kõik teadvuse ja psüühika aspektid.

Loe lisaks