Psühhedeelne teraapia

Psühhedeelikume on traditsiooniliste ühiskondade vaimsetes ja usulistes rituaalides tuhandeid aastaid kasutatud. Lääne meditsiinis hakati psühhedeelikume uurima 20. sajandi keskpaigas, aga see huvi hääbus 1960. aastate lõpus keelustamise ja negatiivse avaliku arvamuse tõttu. Viimastel aastakümnetel on aga psühhedeelikumide uurimine uuesti hoo sisse saanud (nn psühhedeelne renessanss) ja on tehtud märkimisväärseid edusamme psühhedeelikumide ravipotentsiaali mõistmisel. Psühhedeelikumidest on kõige rohkem uuritud psilotsübiini, ketamiini, MDMA ja LSD võimalikke ravitoimeid. Inimuuringuid on tehtud ka ayahuasca, ibogaiini, DMT ja 5-MeO-DMT kohta.

Psühhedeelikumide toimemehhanism

Psühhedeelikumid toimivad seondudes ajus teatud retseptoritega, eriti serotoniini 5-HT2A retseptoritega. See seondumine põhjustab ajus neurokeemilisi muutusi, mis võivad muuta tajumist, mõtlemist ja emotsioone.

Psühhedeelikumide ravipotentsiaal

Uuringud näitavad, et mõned psühhedeelikumid võivad olla efektiivsed teatud vaimse tervise probleemide ravis, näiteks:

 • Depressioon
 • Ärevushäired
 • Traumajärgne stressihäire (PTSD)
 • Sõltuvused

Psühhedeelikumid võivad aidata patsientidel:

 • Oma probleemidele uut vaatenurka leida
 • Uusi lahendusi avastada
 • Kahjulikest mõttemustritest ja emotsioonidest vabaneda

Teraapia läbiviijad: Psühhedeelikumide raviseansse viivad läbi psühhiaatrid, psühholoogid või muud vaimse tervise spetsialistid, kes on saanud väljaõppe psühhedeelsete ravimeetodite osas. Terapeutide meeskond koosneb sageli kahest inimesest (nt mees ja naine), et pakkuda patsiendile parimat tuge.

Keskkond: Seanss toimub rahulikus ja mugavas ruumis, mis on ette valmistatud psühhedeelse kogemuse toetamiseks. Ruumi sisustus, valgustus ja muusika valitakse hoolikalt, et luua turvaline ja toetav keskkond.

Protsess:

1. Ettevalmistus:

 • Patsienti uuritakse põhjalikult, et teha kindlaks, kas ravi psühhedeelikumidega võiks talle sobida ja et saada vajalikke andmeid patsiendi algseisundi kohta - seda on vaja ravi mõju hindamiseks.
 • Patsient osaleb ettevalmistaval kohtumisel terapeudiga, et:
  • luua usalduslik suhe
  • arutada ootusi ja eesmärke
  • saada juhiseid psühhedeelse kogemusega toimetulekuks seansi ajal.

2. Seanss:

Kliiniline uuring psilotsübiiniga Johns Hopkinsi ülikoolis (USA). Foto allikas: Matthew W. Johnson - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17820236

 • Patsiendile manustatakse mõõdetud annus psühhedeelikumi. Kliinilise uuringu korral võib osa patsiente saada toimeaine asemel platseebo.
 • Seansi ajal viibib patsient enamasti koos kahe terapeudiga, kes pakuvad vajadusel tuge ja juhendamist.
 • Patsient keskendub oma sisemistele kogemustele, emotsioonidele ja mõtetele. Terapeudid võivad pakkuda muusikat, kunstimaterjale või muid vahendeid, mis aitavad patsiendil oma kogemust uurida.
 • Seansi kestus sõltub ainest, doosist ja patsiendist.

3. Järelkontroll:

 • Patsient osaleb järelkontrollil terapeudiga, et:
  • integreerida kogemus oma ellu
  • töötada läbi võimalikke raskeid emotsioone
  • võimaldada koguda teadusandmeid teraapia ohutuse ja toimivuse kohta.

Ohutus:

Psühhedeelikumide raviseansid viiakse läbi kontrollitud keskkonnas, et tagada patsiendi ohutus. Patsiendi seisundit jälgitakse pidevalt seansi ajal ja terapeudid on koolitatud võimalike probleemidega toime tulema. Psühhedeelne ravi ei ole lihtsalt aine manustamine, aine on ainult üks osa terviklikust raviprotsessist. Eneseravi psühhedeelikumidega või iseõppinud terapeudi sessioon ei pruugi olla ohutu ega tulemuslik. Isiklikud psühhedeelsed kogemused võivad teha inimesest hea "reisikaaslase", kuid need ei asenda psühhiaatri ega psühholoogi väljaõpet vaimse tervise ravi ja toetamise osas.

Kirjandust psühhedeelse teraapia kohta:

Ingliskeelne populaarteaduslik artikkel:  https://www.healthline.com/health/mental-health/psychedelic-therapy

Psühhedeelse teraapia algatus Euroopa tasemel (PAREA): https://parea.eu/

European Medicines Agency (EMA) korraldatud arutelu psühhedeelse teraapia reguleerimisest Euroopa Liidus: https://www.ema.europa.eu/en/events/ema-multi-stakeholder-workshop-psychedelics-towards-eu-regulatory-framework

Psühhedeelikumiuuringutes osalejate ja psühhedeelse teraapia patsientide võrgustik PsyPAN: https://www.psypanglobal.org/