Lüsergiinhappe dietüülamiid (LSD)

1. Kogemuse intensiivsus ja kestus:

LSD kogemused on intensiivsuselt väga erinevad, ulatudes kergetest tajumuutustest kuni sügavate psühhedeelsete seisunditeni. Mõju kestab tavaliselt 8-12 tundi, aga võib mõnikord olla ka pikem. Toime kestus ja intensiivsus sõltub doosist, kuid väljaspool teaduskatseid ei pruugi aine doos ja puhtus olla täpselt teada.

Seetõttu on ettevalmistus enne LSD kasutamist äärmiselt oluline. Kasutaja peaks hoolikalt valima oma mõtteviisi ja keskkonda. Enne tarbimist tuleks luua positiivne meeleolu ja turvaline ruum.

Kui otsustatakse LSD-d kasutada, tuleks kindlasti kaaluda ka kogenud ja usaldusväärse sõbra kohalolekut, kes pakub vajadusel praktilist abi ja vaimset tuge.

2. Psühholoogilised riskid ja keeruliste tundmustega toimetulek:

LSD-ga võivad kaasneda keerulised emotsioonid, hirm, segadus või paranoia, eriti suurte annuste või ebasoodsa keskkonna puhul.

Kui satutakse raskesse olukorda, on oluline meeles pidada järgmisi toimetulekustrateegiaid:

  • Maandamis-tehnikad: sügav hingamine, keskendumine oma meeltele.
  • Keskkonna muutmine: liikumine rahulikumasse ruumi, kui se on turvaliselt võimalik, helitausta muutus.
  • Toetava lähenemise otsimine: oma sõbra toetuse usaldamine ja vastandumise vältimine.
  • Professionaalse abi vajadus: kui raske kogemus jätkub või põhjustab tõsist psühholoogilist stressi, tuleks pöörduda professionaalse abi poole. Ärge kartke vajaduse korral arsti kutsuda.

LSD võib olla kahjulik inimestele, kellel on vaimse tervise häired, nt psühhootilised häired või vastav eelsoodumus. See võib vallandada või süvendada latentseid probleeme, nagu psühhoos või meeleoluhäired. Samuti võib inimene muutunud taju ja mõtlemise seisundis ebaturvaliselt käituda. Sellepärast ongi vajalik selge meelega ja usaldatava reisisaatja kohalolek.

3. Ainete testimise olulisus:

LSD-d võidakse mõnikord võltsida muude ohtlikumate ainetega. Seetõttu, kui kaalutakse LSD proovimist, tuleks enne tarbimist hankida testimise komplekt, et tagada kasutatava aine ohutus. Sellised lihtsad kiirtestid võivad ohtu vähendada, kuid need ei taga kindlat ja täielikku teadmist aine koostise kohta. Kahjuks tähendab mõistliku ühiskondliku regulatsiooni puudumine ka seda, et väljaspool teaduskatseid kasutatavate ainete doos ja koostis ei ole kindlalt teada. Teaduskatsetes kasutatavad ained on puhtad ja kontrollitud, enamasti on tänapäeva teaduskatsetes osalejate jaoks loodud ka turvaline ja  psühholoogiliselt toetav keskkond. 

4. Juriidilised tagajärjed:

LSD on Eestis ebaseaduslik aine ja selle omamise või edasiandmisega võivad kaasneda karistused. Seetõttu tuleks LSD kasutamisel olla ettevaatlik ja pidada meeles diskreetsust. Teadmiste vahetus ja vastastikune toetus kogemustega inimeste vahel võimaldab teineteise kogemustest õppida ja kasutamise ohte vähendada. Aga ühegi ravimi kasutamisega ei ole vaja kiidelda ega ammugi soovitada seda teistele, kellele see võib üldse mitte sobida. Enamus inimesi ei vaja ega naudi tugevat psühhedeelset kogemust.

5. Teadusuuringud:

LSD kasutamise ohutust ja ravipotentsiaali teatud vaimsete häirete korral uuritakse kontrollitud meditsiinilistes tingimustes (kliinilistes katsetes). Seaduslikes teaduskatsetes osalemine on turvalisem kui omapead katsetamine ja toob teadusele kasu, seeläbi loob see alust ka psühhedeelikumide tulevasele tõenduspõhisele regulatsioonile.