Mõned organisatsioonid, mis tegelevad psühhedeelikumide teemalise teadusega: