Lüsergiinhappe dietüülamiid (LSD)

Ajalugu:

Avastamine ja varajane kasutamine

 • Avastaja: Albert Hofmann, Sandoz Laboratories, Šveits (1938/1943)
 • Varajane uurimine: Huvi psühhiaatrilise ravi vastu ning sõjaväerelvana kasutamise võimaluste uurimine.
 • Kultuuriline levik: Populaarsuse keskpunkt oli peamiselt psühholoogiaringkonnad, intellektuaalid, kirjanikud ja kunstnikud.

Kultuuriline mõju

 • Levik 1960ndatel: LSD võtsid omaks mitmed mõjukad isikud (Timothy Leary, Ken Kesey, Aldous Huxley). Peaaegu üleöö sai LSD-st sünonüüm psühhedeelsele revolutsioonile.
 • Laialdane levik: LSD laienes akadeemilisest ringkonnast väljapoole, muutudes vastukultuuri liikumise põhisambaks ning mõjutades muusikat, kunsti, moodi ja ühiskondlikku aktiivsust.
 • Psühhedeelia ja vastukultuur: LSD mängis USAs keskset rolli Vietnami sõja ja traditsiooniliste uskumuste vaidlustamisel, inspireeris rahuliikumist ja vaba eneseväljenduse levikut.

Ähvardus ja keelustamine

 • Tagasilöök ja tagajärjed: LSD kasutamisel ja kultuurilisel levikul oli ka negatiivsed tagajärjed - kontrollimatu käitumine, psühhootilised seisundid, tõsised õnnetused ajendasid muret seoses ohutuse ja sotsiaalse stabiilsusega.
 • Meedia liialdused: LSD-d demoniseeriti, sellega seostati kuritegevust, mässumeelsust ja moraalset langust.
 • Rahvusvaheline kontroll: Aastal 1971 klassifitseeriti LSD ÜRO rahvusvahelise psühhotroopsete ainete konventsiooniga Ühtse konventsiooni I nimekirja aineks.

Pikaajaline pärand

 • Teadusuuringuste lämbumine: LSD keelustamine lämmatas olulised uuringud selle potentsiaali kohta vaimse tervise valdkonnas.
 • Varjutatud pärand: Psühhedeelia mõju kultuurile on jätkuv - nähtav muusikas, kunstis ja filosoofilistes aruteludes.
 • Tärkav uurimistöö: Piirangute leevendamine ja uute vaatenurkade tekkimine on viinud teaduse ja ravi potentsiaali taastekkimiseni (psühhedeelne renessans).


Farmakoloogia:

Mõju serotoniinisüsteemile (sh 5-HT2A retseptorile):

 • LSD on serotoniini 5-HT2A retseptori agonist. See seondub retseptoriga ja aktiveerib selle, jäljendades serotoniini loomulikku toimet.
 • Molekulaartaseme uuringutega on selgitatud välja, miks on LSD toimeaeg nii pikk (ca 12 tundi sõltuvalt doosist): LSD molekul "lukustub" retseptorile ja ei tule sealt kuigi kergelt lahti.
 • 5-HT2A retseptoreid leidub ajus mitmel pool, eriti ajukoores ja hipokampuses, mis on seotud tajuga, emotsioonidega, mälu ja kognitiivsete funktsioonidega.
 • 5-HT2A retseptoreid blokeeriv aine ketanseriin vähendab oluliselt LSD toimet nii enne kui ka pärast LSD-d manustatuna.
 • LSD aktiveerimine 5-HT2A retseptorites tekitab mitmesuguseid psühhedeelseid toimeid:
  • Tajumuutused: Aja tajumise moonutused, nägemistaju muutused, sünesteesia (meeletajude segunemine).
  • Mõtlemise ja emotsioonide muutused: Uued ideed ja perspektiivid, tugevad tunded, ego lahustumine.
  • Vaimne avastamine: Sügav enesereflektsioon, ühenduse tunne universumiga, müstilised kogemused.

Mõju dopamiinile ja teistele neurotransmitteritele:

 • LSD-l on ka dopamiinisüsteemile kaudne mõju, mis toob kaasa meeleolu tõusu, energiat ja motivatsiooni.
 • Samuti on võimalikud vastastikused mõjud teiste neurotransmitteritega, näiteks noradrenaliiniga, mis võivad osaleda ärevuse ja erutuse tekkes.
 • Täpne mehhanism ja kõik neurotransmitterite süsteemid, mida LSD mõjutab, pole veel täielikult teada. Teadlased jätkavad selle keerulise aine farmakoloogia uurimist.

Lisaks ülaltoodule on oluline märkida:

 • LSD annus ja individuaalne tundlikkus võivad kogemust märkimisväärselt mõjutada.
 • Kogemuse kestus on tavaliselt 6-12 tundi, aga mõjud võivad kesta kauem.
 • LSD on tugev psühhoaktiivne aine ja selle kasutamisel võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed tagajärjed. Enne LSD proovimist on oluline olla nendest teadlik. Katseloomad (hiired, rotid) ei manusta endale vabatahtlikult psühhedeelikume. Ka enamus inimesi ei otsi ega naudi tugevat psühhedeelset kogemust.


Toimed:

Psühholoogilised efektid:

 • Tajumuutused:
  • Värvide ja tekstuuride erksuse suurenemine.
  • Visuaalsed moonutused, geomeetrilised mustrid ja hallutsinatsioonid.
  • Sünesteesia (meelte segunemine, nagu "värvide kuulmine" või "muusika nägemine").
  • Aju tajumise moonutus, mis võib tekitada "sulavuse" tunde.
 • Mõtlemise ja emotsioonide muutused:
  • Uute ideede ja ühenduste kiire teke, loovuse ja abstraktse mõtlemise pursked.
  • Tunnete intensiivsuse tõus, mis võib hõlmata rõõmu, eufooriat, aukartust, aga ka ärevust või hirmu.
  • Ego lahustumise tunne, piiride kadumine iseenda ja maailma vahel.
  • Müstilised või imelised kogemused, sügavad arusaamad.
  • Ajutine reaalsustaju muutus.

Füüsilised toimed:

 • Pupillide laienemine
 • Suurenenud südame löögisagedus ja vererõhk
 • Kehatemperatuuri tõus
 • Vähenenud söögiisu
 • Iiveldus ja oksendamine (eriti kogemuse alguses)
 • Värinad
 • Lihaspinged
 • Energia suurenemine

Negatiivsed ja riskantsed tagajärjed:

 • Ärevus ja paanika: Ebakindlustunne, ülekoormatuse tunne ja kontrolli kaotamise hirm.
 • Paranoia ja psühhoos: Ajutised pettekujutlused, hirmutavad mõtteprotsessid ja reaalsusega seose katkemine, eriti psühhoosi eelsoodumuse olemasolul.
 • Kehv otsustusvõime: Ebaturvaline käitumine, mis võib viia vigastuste või ohtlike olukordadeni.

Oluline on märkida:

 • LSD toime on väga mitmekesine ja seda mõjutavad tugevalt individuaalsed erinevused, annus ning mõttelaad ja keskkond.
 • Enamik LSD negatiivsetest mõjudest on ajutised ja kaovad aine toime lõppemisel.
 • Võimalus LSD-st sõltuvusse sattuda on väga väike ja kehalist sõltuvust ei teki.

Võimalikud kasutusvaldkonnad:

Kuigi LSD keelustamise tõttu on selle ravipotentsiaali uurimine aastakümneid paigal seisnud, on hiljutised teadusuuringud ja kliinilised uuringud taas näidanud, et LSD-st võib olla kasu mitmete vaimse tervise häirete ravis. Siin on mõned valdkonnad:

Depressiooni ja ärevushäirete ravi

 • Lühiajaline LSD-ravi kombineerituna psühhoteraapiaga võib leevendada rasket ärevust ning depressiooni sümptomeid, eriti neil, kes ei reageeri tavapärastele ravimeetoditele.
 • LSD-ga soodustatud kogemused võivad aidata patsientidel vaatenurka muuta, saada uusi arusaamu ja suurendada emotsionaalset paindlikkust.

Sõltuvus

 • LSD on näidanud positiivset mõju ravist halvasti ravitava alkoholismi ja nikotiinisõltuvuse ravil osana teraapiaprogrammist.
 • LSD-kogemused võivad suurendada eneseteadlikkust, pakkuda sisekaemuslikke arusaamu sõltuvusmustrist ning soodustada motivatsiooni muutusteks.

Kobarpeavalud

 • Uuringud näitavad, et LSD võib oluliselt vähendada krooniliste kobarpeavalude (ing. k cluster headache) sagedust ja intensiivsust.
 • Kuigi täpne toimemehhanism on ebaselge, väidavad mõned teooriad, et LSD aitab aju teatud osades valusignaalide töötlust muuta.

Muud potentsiaalsed kasutusalad

 • Eksistentsiaalne ärevus lõppstaadiumis haigetel: LSD-ga soodustatud müstilised kogemused võivad leevendada ärevust ja surmahirmu ning parandada emotsionaalset heaolu.
 • Traumajärgne stressihäire (PTSD): Uuritakse LSD kasutamist kombinatsioonis psühhoteraapiaga PTSD traumamälestuste töötlemiseks ja emotsionaalse tervenemise soodustamiseks.
 • Loovuse suurendamine ja probleemide lahendamine: LSD abstraktset mõtlemist ja uute seoste loomist soodustav mõju võib aidata probleemide lahendamisel läbimurdeni jõuda.


Riskid:

Psühholoogilised riskid:

 • Ärevus ja paanika: LSD kogemus võib intensiivistada olemasolevaid ärevuse ja paanika sümptomeid. See tekitab võimaluse "halva reisi" (ingl k "bad trip") kogemiseks, millega kaasnevad sügav hirmu-, segadustunne ja kontrolli kaotus.
 • Paranoia ja psühhoos: Mõnel inimesel võib tekkida ajutine paranoia ja psühhoosisarnased sümptomid - pettekujutlused, reaalsustaju kadu, segasus. Eelsoodumus vaimuhaigusele suurendab riski.
 • Depressioon ja ärevus: Mõnedel inimestel võivad pärast LSD kasutamist tekkida depressioon või ärevushäired, eriti kui esineb eelsoodumus.
 • Pikaajaline psühhoos: Vaimse tervise probleemidega inimestel võib LSD vallandada sügava ja pikaajalise psühhootilise episoodi.

Füüsilised riskid:

 • Serotoniini sündroom: Väga suurte LSD annuste või teiste serotoniini taset mõjutavate ainete kombineerimine võib viia serotoniini sündroomini. See seisund võib olla väga tõsine.
 • Otsustusvõime häired: LSD võib kahjustada otsustusvõimet ning soodustada riskikäitumist. See võib kaasa tuua õnnetusjuhtumeid, enese või teiste vigastamise ohu.
 • Füsioloogilised mõjud: LSD (ja ka sellest põhjustatud tugev kogemus) võib tõsta vererõhku ja südame löögisagedust. See võib olla ohtlik südame-veresoonkonna probleemidega inimestele.

Muud olulised riskid ja kaalutlused:

 • Ettearvamatus: LSD kogemus sõltub tugevalt annusest, eelhäälestusest ja keskkonnast (ingl k set and setting) ja individuaalsetest teguritest. Isegi ühel ja samal kasutajal võivad kogemused märkimisväärselt erineda.
 • Seaduslik staatus: Enamuses riikides sh Eestis ja rahvusvaheliselt on LSD klassifitseeritud ebaseaduslikuks narkootiliseks aineks. Selle omamise, kasutamise või edasiandmise eest võidakse karistada, kuna usutakse, et see kahjustab rahvatervist.

Oluline on märkida:

 • Enamikul juhtudest ei vii LSD kasutamine püsivate psühholoogiliste probleemide tekkimiseni, kuid see võib suurendada vaimse tervise probleemide riski eelsoodumusega inimestel.


Õiguslik staatus:

LSD on enamikus riikides, sealhulgas Eestis, ebaseaduslik. Rahvusvaheliste konventsioonide ja siseriiklike seaduste alusel on LSD klassifitseeritud kontrollitud aineks, millel on suur kuritarvitamise potentsiaal ja vähene või puuduv meditsiiniline väärtus.

Eestis:

LSD on I kategooria narkootikum. See tähendab, et selle omamine, kasutamine ja levitamine on ebaseaduslik. Omades LSD-d on karistus rahatrahv või kuni 3-aastane vangistus. LSD levitamine karistatakse kuni 5-aastase vangistusega. Suuremas koguses LSD omamine või levitamine karistatakse kuni 12-aastase vangistusega.

Mõned teised riigid:

 • Mõnes riigis, näiteks Šveitsis ja Portugalis, on LSD dekriminaliseeritud, mis tähendab, et selle omamine ja kasutamine ei ole karistatav, aga levitamine on endiselt ebaseaduslik.
 • Mõnes riigis, näiteks Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, on LSD-d lubatud kasutada teatud meditsiinilistel eesmärkidel rangelt kontrollitud tingimustes.

Oluline on märkida:

 • LSD õiguslik staatus on pidevas muutumises. Oluline on olla kursis oma riigi kehtivate seadustega.
 • Isegi kui LSD on teatud riikides dekriminaliseeritud või legaliseeritud, kaasnevad selle kasutamisega endiselt riskid.


Loe LSD kahjude vähendamise kohta